Home / Z życia "Civitas Christiana" / Łomża: wykład Tomasza Szymańskiego
img-20190627-163557.jpg

Łomża: wykład Tomasza Szymańskiego

W dniu 27 czerwca br. w siedzibie łomżyńskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” odbył się wykład Tomasza Szymańskiego „Odrodzenie czy sekularyzacja? O przyczynach odchodzenia społeczeństw od wiary i szansach rechrystianizacji”.

Wykład był wskazaniem historycznych przyczyn procesów, które przyczyniły się do sekularyzacji, prezentacją diagnoz na temat obecnego stanu autorstwa wybitnych ludzi Kościoła i świeckich intelektualistów (św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, papieża Franciszka, arcybiskupa Fultona Sheena, filozofa Jacquesa Maritaina czy amerykańskiego publicysty Roda Drehera.), a także szansach na odrodzenie wiary. Prelegent (socjolog, muzealnik, autor artykułów z dziedziny historii i myśli politycznej) wymienił  dziewięć punktów będących drogą do rechrystianizacji cywilizacji zachodniej. To: odważne świadectwo wiary; formacja dorosłych katolików i pogłębianie ich wiary (swoisty “nowy katechumenat”); obrona przed presją współczesnej liberalnej obyczajowo kultury; Tradycja katolicka jako wskaźnik w przypadku jakichkolwiek wątpliwości tyczących się stanowiska Kościoła; nieupolitycznianie religii, bo katolicyzm powinien zawsze stać ponad życiem politycznym; prymat duchowej misji Kościoła ponad zaangażowaniem w sprawy doczesne; rozwiązywanie problemów dotyczących części kleru (skandale obyczajowe i ich tuszowanie) z wyrzeczeniem się mentalności korporacyjnej (autor powołał się na słowa papieża Franciszka, że kapłan jest zawsze sługą wiernych); uświadamianie i przypominanie co Kościół dał światu (m.in. wielki wkład w rozwój etyki, prawa, sztuki czy kultury) oraz nawracanie innych.

Tadeusz Kowalewski

/md

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce

Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więce

#historia, #rechrystianizacja, #sekularyzacja, #społeczeństwo, #wiara, #wykład