Home / Z życia "Civitas Christiana" / Myczkowce: Konferencja “Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”
4-1479209602.jpg

Myczkowce: Konferencja “Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”

“Caritas”  Diecezji  Rzeszowskiej,  Ośrodek  Wypoczynkowo  –  Rehabilitacyjny  w  Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie byli organizatorami, w dniu 12 listopada 2016 r., w Ośrodku “Caritas” w Myczkowcach, drugiej w tym roku  Konferencji Biblijnej “Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. 

Jak zwykle komplet słuchaczy, którzy mimo sobotniego przedpołudnia, przybyli z całego województwa aby poznawać i lepiej rozumieć Pismo Święte. Była to już dziesiąta konferencja Biblijna, należy więc przypomnieć, iż inicjatorem i pomysłodawcą konferencji jest znany w Polsce biblista – ks. prof Tomasz Jelonek.

Po przywitaniu licznie zebranych słuchaczy przez ks. Bogusława Janika – dyrektora Ośrodka “Caritas” w Myczkowcach i Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Rzeszowie Pana Jerzego Sołtysa, wyruszyliśmy w pasjonujący świat Biblii. Pierwszy z wykładowców, ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  w Krakowie), podjął temat “Biblia o królowaniu Boga”. Kolejny wykładowca, ks. dr Tomasz Bąk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), mówił o “Wydarzeniu pod Cezareą Filipową (Mk9,27-33) i jego znaczeniu dla formacji Jezusowego ucznia w Ewangelii wg. św. Marka“. Ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski (Uniwersytet Rzeszowski), kontynuował tematMuzyka instrumentalna w Starym Testamencie. Księgi Historyczne” . Pani dr hab. Zofia Włodarczyk – (projektantka Ogrodu Biblijnego w Ośrodku “Caritas” w Myczkowcach; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Roślin Ozdobnych) również kontynuowała swój temat “Mało znane rośliny biblijne”. Ks. dr hab. Jacenty Mastej (Katolicki Uniwersytet Lubelski) w swoim przedłożeniu podjął temat “Krzyż w życiu Jezusa z Nazaretu”. Natomiast Pani dr Ewa Janus (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),  przedstawiła temat “Symbole obietnic dla zwycięzcy w walce o wiarę – wg Apokalipsy Św. Jana 2,3“.

23_1479210562

Pięknym i wymownym zwieńczeniem konferencji była Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Marka Dzika, a homilię wygłosił ks. prof Tomasz Jelonek. Po Mszy Św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu i śpiew uwielbienia w wykonaniu młodzieży z Targowisk koło Krosna oraz wspólne odmówienie Nowenny przed uroczystym aktem Koronacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.

Krzysztof Sterkowiec (fot.)

/ss

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce

Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więce

#dr Ewa Janus, #dr hab. Zofia Włodarczyk, #Jerzy Sołtys, #konferencja, #ks. Bogusław Janik, #ks. dr hab. Jacenty Mastej, #Ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski, #ks. dr Marek Dzik, #ks. dr Tomasz Bąk, #ks. prof Tomasz Jelonek, #Pismo Święte