Home / Z życia "Civitas Christiana" / Raport z Rzeszowa

Raport z Rzeszowa

Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie funkcjonuje w jedenastu oddziałach, realizując zadania określone w Zintegrowanym Projekcie Oddziału Okręgowego w Rzeszowie na 2014 r. 

We wszystkich podejmowanych zadaniach na pierwszym miejscu stawiamy formację katolicko-społeczną. Dziesięć oddziałów ma swoich księży asystentów, co stwarza dla Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odpowiednie warunki do pełnej obecności we wspólnotach parafialnych. Praca na rzecz wspólnot lokalnych jest wypełnianiem misji naszego Stowarzyszenia oraz hasła programowego na ten rok: „Człowiek w Ojczyźnie uszanowany”. Oto niektóre zadania zrealizowane przez Oddziały KS „CCH” na Podkarpaciu w ciągu pięciu miesięcy tego roku.

Oddział w Krośnie
Organizacja wystawy Więzienne lata Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1953–1956, 7–17 I 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu, z udziałem historyka z IPN Rzeszów. Wystawę, która była wydarzeniem o zasięgu powiatowym, obejrzała młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów historycznych W stulecie marszu ku niepodległości. Krośnieńscy Legioniści, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krośnie: 11 II 2014  r. w Liceum Katolickim, 12 II br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Wykładowcą był Piotr Babinetz – historyk, znawca problematyki niepodległościowej, poseł na Sejm.

Oddział w Rzeszowie
W przeddzień Dnia Żołnierzy Wyklętych, 28 II 2014 r., w kinie „Zorza” organizacja pokazu filmu Śmierć rotmistrza Pileckiego, z udziałem historyka z IPN Rzeszów, dla młodzieży z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Oddział w Kolbuszowej
3 III 2014 r. organizacja spotkania poświęconego historii Żołnierzy Wyklętych – promocja książki Józef Batory. Osoba i pamięć, z udziałem jej współautora – Bartosza Walickiego oraz brata Józefa Batorego – Kazimierza. Spotkanie było ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej.

Oddział w Ustrzykach Dolnych
10 IV 2014 r. w kościele św. Józefa Robotnika, z udziałem historyka z IPN Rzeszów otwarcie wystawy Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku. Wystawę zwiedziła młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta oraz uczestnicy Międzynarodowego Motorowego Rajdu Katyńskiego.

Oddział w Przemyślu
9 IV 2014 r. przygotowanie i przeprowadzenie Etapu Diecezjalnego XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, z udziałem JE bp. Adama Szala. W etapie diecezjalnym uczestniczyło 37 osób.

Oddział w Rzeszowie
9 IV 2014 r. przygotowanie i przeprowadzenie Etapu Diecezjalnego XVIII OKWB z udziałem JE bp. Jana Wątroby – pasterza diecezji rzeszowskiej. W etapie diecezjalnym uczestniczyły 83 osoby.

Oddział w Jaśle
30 IV 2014 r. udział w organizacji IX Powiatowego Finału Konkursu Ojciec Święty Jan Paweł II przyjaciel młodych – specjalnej edycji konkursu wokalno-recytatorsko-plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II. Konkurs, w którym wzięło udział 86 uczestników, odbył się pod patronatem: JE bp. Jana Wątroby, senator Alicji Zając, burmistrza Jasła Ryszarda Czerneckiego.

Oddział w Rzeszowie
3 V 2014 r., w Tygodniu Biblijnym, w kościele p.w. Świętego Krzyża organizacja I Maratonu Czytania Pisma Świętego. Maraton był emitowany przez Katolickie Radio VIA. Uczestniczyło 18 osób: młodzież oraz dorośli z kilku wspólnot i organizacji z terenu miasta. Opiekunem duchowym był ks. dr Marek Dzik – moderator Dzieła Biblijnego w diecezji rzeszowskiej.

Oddział w Lesku
7 V 2014 r. w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Lesku otwarcie wystawy Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku, z udziałem historyka z IPN Rzeszów oraz władz samorządowych miasta Leska i powiatu leskiego.

Oddział w Rzeszowie
10 V 2014 r. współorganizacja i udział w Konferencji Biblijnej w Myczkowcach. Kontynuacja wieloletniego projektu pod hasłem Ku lepszemu zrozumieniu Pisma Świętego. Przy pełnej sali słuchaczy wykładowcy wprowadzali nas w świat Biblii. Podczas konferencji Jerzy Sołtys – przewodniczący ROO KS „CCH” w Rzeszowie wręczył księdzu dziekanowi Romanowi Szczupakowi – asystentowi kościelnemu ustrzyckiego Oddziału Odznakę Honorową Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przyznaną przez Przewodniczącego Stowarzyszenia – Tomasza Nakielskiego.

Okręgowy Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej, którego podstawowym celem i zadaniem jest dostarczanie członkom materiałów do pracy formacyjnej w 2014 r., opracował i wydał następujące publikacje:
Święty Jan Paweł II. Polskie drogi do świętości – książka dedykowana abp. Józefowi Michalikowi z okazji 50-lecia kapłaństwa.
Zeszyt Ośrodka Przed kanonizacją Jana XXIII i Jana Pawła II.
Zeszyt Ośrodka Ksiądz od pogardzonych – ksiądz prałat Bronisław Żołnierczyk. Z okazji 50-lecia kapłaństwa.
Zeszyt Ośrodka Rok św. Jana z Dukli. Z okazji 600-lecia urodzenia i w 275. rocznicę ustanowienia św. Jana patronem Polski.
Archiwum czasopism w Krośnie – informacja na stronie www Oddziału Okręgowego. Więcej informacji na stronie oddziału: podkarpacki.civitaschristiana.pl.

 

Krzysztof Sterkowiec/kw