Home / Z życia "Civitas Christiana" / Spotkanie opłatkowe łódzkiego “Civitas Christiana”
dsc06271.jpg

Spotkanie opłatkowe łódzkiego “Civitas Christiana”

– Niech nasza obecność w społeczeństwie będzie błogosławioną obecnością – życzył ks. prof. Stanisław Skobel, asystent łódzkiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się w sobotę 7 stycznia w Łodzi.

W tradycyjnym spotkaniu bożonarodzeniowym Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Łodzi wzięli udział członkowie, sympatycy i goście zaproszeni z innych oddziałów organizacji. Do hasła roku duszpasterskiego “Idźcie i głoście” nawiązał w swoim słowie asystent kościelny łódzkiego “Civitas Christiana” ks. prof. dr hab. Stanisław Skobel, który zaznaczył, że wezwanie by iść i głosić nie jest wyłącznie inspiracją, lecz stanowi zadanie moralne. Zdaniem ks. prof. Skobla, być chrześcijaninem, to ewangelizować nie w warunkach wymarzonych, ale w tych, w których stawia nas Pan Bóg. – Mamy głosić dzisiejszemu światu, bez względu na to, czy ten świat jest tym zainteresowany – podkreślał ks. prof. Skobel. Życzenia zebranym złożyli również wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” Sławomir Józefiak oraz dyrektor Oddziału Okręgowego “Civitas Christiana” w Łodzi Magdalena Porczyk. Spotkanie upłynęło w atmosferze serdeczności, było okazją do osobistych rozmów i budowania wspólnotowości wśród związanych z łódzkim “Civitas Christiana”

Podczas spotkania nastąpiło również oficjalne ogłoszenie wyników w konkursie na pracę dyplomową “Nauczanie Społeczne Kościoła Katolickiego”. W kategorii prac licencjackich nagrodę główną otrzymała Agnieszka Kowalczyk, która podjęła temat roli popkultury w ewangelizowaniu młodzieży. Praca została napisana pod opieką dr Anny Sugier-Szeregi na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i obroniona 18 czerwca 2012 r. Jak wyjaśnia Agnieszka Kowalczyk, popkultura stanowi nie tylko źródło rozrywki, ale również przestrzeń, w której dokonują się manifestacje wielu różnorakich sfer życia. – To tu młody człowiek obcuje na co dzień z całym wachlarzem wartości i antywartości, a także spotyka proponowane mu najrozmaitsze wzory, autorytety, a także pseudoautorytety w postaciach popularnych celebrytów, czyli ludzi znanych z tego, że są znani. W tym kontekście interesującym wydał mi się problem wykorzystania przestrzeni popkulturowej jako narzędzia ewangelizacji – tłumaczy autorka. Pani Agnieszka Kowalczyk otrzymała również nagrodę publiczności, za pracę „Etos Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w wypowiedziach Prymasa Tysiąclecia”. Praca została napisana pod opieką dr hab. Aliny Rynio, prof. KUL i obroniona 26 czerwca 2013 r. Nagrodę finansową i upominki książkowe wręczyli laureatce przedstawiciele komisji konkursowej w składzie: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel, Anna Janiszewska i Sławomir Józefiak oraz dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Łodzi Magdalena Porczyk.

W kategorii prac licencjackich komisja przyznała jedno wyróżnienie, które otrzymała Aleksandra Nowosad, za pracę „Realizacja zasad katolickiej etyki małżeńskiej na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród małżeństw ze wspólnot neokatechumenalnych w Pampelunie”, napisaną pod opieką ks. dr. hab. Krzysztofa Kaucha, prof. KUL. Komisja postanowiła również o przyznaniu nagrody głównej w kategorii pracy magisterskiej dla Moniki Chomątowskiej, za pracę „Relacje państwo – Kościół Katolicki według nauki społecznej Kościoła na przykładzie zagadnienia wolności religijnej” napisaną pod opieką dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK. W swojej pracy Monika Chomątowska nakreśla trzy cele. Po pierwsze, prawidłowe zdefiniowanie pojęcia wolności religijnej w rozumieniu Kościoła katolickiego, po drugie, przybliżenie nauczania sprzed Soboru Watykańskiego II, jak i soborowego. W toku pracy ukazana jest także ciągłość pomiędzy nauczaniem przedsoborowym i posoborowym. (Relacja z rozstrzygnięcia konkursu: tutaj)

tekst, fot.  Marcin Kluczyński

mk