Oświadczenie PFROŻiR: Orzeczenie TK wielkim zadaniem dla obrońców życia

2021/01/29
prezydium PFROZ
Prezydium PFROŻiR: Jakub Bałtroszewicz, Ewa Kowalewska, Ks. Tomasz Kancelarczyk

29 stycznia Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny wydała oświadczenie w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano przesłankę eugeniczną aborcji za niezgodną z konstytucją. Stanowisko Federacji zaprezentowało jej Prezydium w składzie: Jakub Bałtroszewicz, Ewa Kowalewska oraz ks. Tomasz Kancelarczyk.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny działa od 1993 roku i zrzesza blisko 40 organizacji. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską. Jej członkiem jest także Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".

Publikujemy treść całości oświadczenia:

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

„Nie ma dzieci, są ludzie”
Janusz Korczak

Opublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wraz z uzasadnieniem, potwierdziło ochronę życia człowieka chorego w każdej fazie rozwoju. Jest ono zgodne z wieloletnią interpretacją Konstytucji i wyrasta z poszanowania praw człowieka i godności osoby ludzkiej.

Jest ono spójne z ogólnoludzkim przekonaniem, że miarą człowieczeństwa jest stosunek do ludzi chorych i słabych. Dotyczy to także dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność czy wady genetyczne w okresie przed urodzeniem.

Orzeczenie to przyjmujemy nie jako zwycięstwo w konfrontacji o rozumienie praw człowieka, ale przede wszystkim, jako wielkie zadanie – zarówno dla nas głoszących prawo do życia każdego człowieka od jego poczęcia, jak i naszego państwa – do jeszcze większego zaangażowania w pomoc kobietom w ciąży kryzysowej i ich rodzinom.

Apelujemy zarówno do organów państwa jak i samorządów lokalnych o weryfikację programów i rozwiązań służących osobom chorym i niepełnosprawnym tak, by odpowiadały na ich potrzeby i ich rodzin. Powinny one obejmować wszechstronną opiekę i pomoc rodzinie od momentu potwierdzenia niepomyślnej diagnozy prenatalnej, co oznacza realne i wystarczające wsparcie w życiu urodzonego już dziecka, tak długo, jak tego potrzebuje zarówno ono, jak i jego prawni opiekunowie.

Dzisiaj przyszedł czas na solidarność społeczną z potrzebującymi wsparcia – zarówno w odniesieniu do dzieci prenatalnie chorych, jak i w każdym innym, a szczególnie w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i w walce z rodzącą się z niej biedą. Walczmy o prawo do godnego życia dla każdego człowieka, do profesjonalnej pomocy i opieki.

Nasz wiek naznaczony tak wieloma egoizmami, wojnami, głodem, terrorem, wykorzystywaniem seksualnym, potrzebuje społeczeństwa bardziej solidarnego ze słabszymi i ugruntowania przekonania, że każdy człowiek, gdy jest w potrzebie, zasługuje na godne życie i wsparcie.

Prezydium PFROŻiR:

Jakub Bałtroszewicz, prezes
Ewa Kowalewska, wiceprezes
Ks. Tomasz Kancelarczyk, wiceprezes

Warszawa, 29 stycznia 2021 r.

 

Źródło: jedenznas.pl

opr. MZ

Zobacz inne artykuły o podobnej tematyce
Kliknij w dowolny hashtag aby przeczytać więcej

#Polska Federacja Ruchów Obrony Życia #oświadczenie #pro-life
© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej