Niezwykły Podróżny w "Przystanku Historia"

2022/1/20
Wyszynski fotPZycienski 01 v2
Fot. Piotr Życieński

"Miłość i sprawiedliwość społeczna" kard. Wyszyńskiego, to świadomość uniwersalności przesłania ewangelicznego zaadresowana również do nas – do ludzi współczesnych. 

Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki, to ośrodek kulturalno-edukacyjny zajmujący się popularyzacją historii najnowszej oraz działalności Instytutu Pamięci Narodowej. 12 stycznia, przy ul. Marszałkowskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja „Civitas Christiana” – Instytut Wydawniczy PAX we współpracy z Instytutem Prymasowskim wystosowali do Warszawiaków zaproszenie na spotkanie dotyczące publikacji Instytutu Wydawniczego PAX pt. „Miłość i sprawiedliwość społeczna”, którą stanowi zbiór okupacyjnych rozważań społecznych kardynała Wyszyńskiego.

W dyskusji opartej na kanwie tej publikacji udział wzięli: Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego, prof. Grzegorz Kucharczyk, prof. Paweł Skibiński oraz reprezentujący organizatorów Piotr Sutowicz. Dziedzictwo duchowe i intelektualne, współbrzmienie wiary i rozumu, niezafałszowany obraz istoty ludzkiej – czy Prymas Wyszyński pozostawił nam receptę na dzisiejsze czasy? Odpowiedź na to niezwykle ciekawe zagadnienie była głównym zadaniem,  jakie postawiono przed głównymi dyskutantami. Wyartykułowała je prowadząca spotkanie, Ewelina Goździewicz.

Reprezentantka Instytutu Prymasowskiego przekonywała, że aktualność nauczania Prymasa Tysiąclecia nie straciła na swojej aktualności, a jego osoba nadal może być orędownikiem i przyjacielem współczesnych Polaków – również tych młodych, którzy urodzili się po śmierci Prymasa. Pewną przeszkodą jest archaiczność języka wielkiego Rodaka, która obecnie może sprawiać problemy w odbiorze. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku przybliżania tej ważnej dla Kościoła i Polski postaci. Zwłaszcza, że – tłumaczyła, jako świadek życia bł. kard. Wyszyńskiego – pasterska myśl Wyszyńskiego nie mogła stracić na aktualności, bo wypływa ze źródła myśli Bożej.

Uzupełniając tę refleksję, Piotr Sutowicz dodał, że mając świadomość uniwersalności przesłania ewangelicznego ks. Prymas adresował swoje nauczanie również do nas – do ludzi współczesnych. Nie tylko w wymiarze stricte eklezjalnym, ale również narodowym. Był to po prostu program dla Polski – tamtej, obecnej i przyszłej.

Z taką oceną publikacji zgodził się prof. Paweł Skibiński. Podkreślił, że „Miłość i sprawiedliwość społeczna” to książka, która jest bodajże jedyną kompleksową wypowiedzią Prymasa Wyszyńskiego dotyczącą katolickiej nauki społecznej – nie tylko w formie programu społecznego, ale również będąca swego rodzaju podręcznikiem. Czytelnik, który chce poznać całościowo nauczanie społeczne bohatera spotkania winien się z tą książką zapoznać. Prof. Grzegorz Kucharczyk wskazał na walor kulturowy publikacji – słownictwa, kultury języka, sztuki retoryki.

Prowadząca odnosząc się do obecnej sytuacji, przypomniała, że wyrażona pięknym językiem i duszpasterską troską diagnoza tamtych trudnych czasów, to także dzisiejsza rzeczywistość: ostatnie  protesty, ich wulgarność agresja, niszczenie świątyń, antykościelna propaganda w mediach… Niewątpliwie, przejeżdża po nas walec zmian światopoglądowych, moralnych i  obyczajowych, co może mieć swoje daleko idące konsekwencje społeczne.

Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się, że myśli Prymasa Tysiąclecia dają odpowiedzi na nurtujące nas, współczesnych Polaków, fundamentalne pytania dotyczące sytuacji ojczyzny i  Kościoła w Polsce. Stanowi to o wartości najnowszej pozycji wydanej przez Instytut Wydawniczy PAX.

Doceniono poziom edytorski książki i innych ostatnio wydawanych pozycji. Po wypowiedziach głównych aktorów wydarzenia zebrani mieli możliwość zadawania pytań bądź podzielenia się swoimi przemyśleniami.

Nie zabrakło głosów osobistych i emocjonalnych, związanych ze wspomnieniami dotyczącymi ks. Prymasa. W zasadzie wszyscy wypowiadający się  dostrzegali aktualność nauczania Stefana Wyszyńskiego i sensowność przypomnienia Jego ważnej publikacji. Wszyscy mieli świadomość, że w „Przystanku  Historia” pojawił się niezwykły Podróżny…

/em

wywiad 2

Tomasz Nakielski

Przewodniczący Rady Fundacji ''Civitas Christiana''.

© Civitas Christiana 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej