Opinie

Wątpliwości w kwestii zapłodnienia in vitro
2013/1/19

Mówi dr. Jerzy Umiastowski, członek Papieskiej Akademii „Pro Vita” Opinia publiczna w Polsce niewiele wie o skali problemów medycznych i etycznych dotyczących omawianej sprawy. Poniżej przedstawiam niektóre pytania legislacyjne i etyczne dotyczące zapłodn…

Metoda strusia receptą na kryzys
2013/1/19

Od momentu powstania koalicji PO–PSL trudno było uwierzyć, że stanie się ona siłą zdolną doko- nać niezbędnych reform. Nie ten premier, nie ci ministrowie, nie to zaplecze parlamentarne. Ale można było żywić nadzieję, że będzie ona w stanie przynajmniej s…

Strategia obrońców życia człowieka a strategia zwolenników legalizacji aborcji
2013/1/19

Problematykę podaną w tytule przedstawię w aspekcie pozytywnej i negatywnej strategii zmagań toczących się o życie człowieka, zaprezentowanych przez dwóch amerykańskich lekarzydra med. Johna Willkego – obrońcę życia, przewodniczącego międzynarodowej organ…

Katolicy świeccy w służbie życiu
2013/1/19

Wydaje się, że przechodzimy nieco obojętnie obok nauczania Soboru Watykańskiego II o ochronie życia. Problemu tego nie należy ograniczać do działań pro-life. Należy go widzieć w znacznie szerszym kontekście. Zagadnienia te przywołał, rozwinął i mocno akce…

Kultura osoby ludzkiej
2013/1/19

„Kultura osoby ludzkiej” to temat II Ogólnopolskich Adwentowych Dni Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie – Łagiewnikach. Konferencje wygłosił ks. dr Piotr Gąsior, redaktor „Niedzieli Małopolskiej”. W rekolekcjach, które od…

Kultura i jej kryzys w myśli Jana Pawła II
2013/1/19

Istotnym elementem w nauczaniu Jana Pawła II jest problematyka kultury. Każdy człowiek jest przecież włączony w jakąś kulturę, zależy od niej i na nią oddziałuje (Encyklika Fides et Ratio). Papież Polak często podkreślał, że człowiek „jest jednocześnie dz…

Modlitwy pędzlem i dłutem
2013/1/19

Sztuka ludowa, także religijna, w okresie powojennym zmieniła swoje oblicze. Nie ma już twórców, uczestników pierwszych kieleckich konkursów, których osobowość artystyczna została ukształtowana w obrębie kultury tradycyjnej w oparciu o dostępne w okolicy …

Koniec świata przedwojennych komediantów
2013/1/19

Ulubieńcy publiczności, przedstawiciele przedwojennej polskiej elity kulturalnej, twórcy niezapomnianych kreacji filmowych i teatralnych, co paradoksalne – przeważnie komediowych, w czasie wojny ginęli w ulicznych egzekucjach i w czasie Powstania Warszaws…

Głos w obronie najsłabszych
2013/1/19

5 grudnia 2008 roku Stolica Apostolska opublikowała Instrukcję Dignitas personae (Godność osoby) poruszającą często dyskutowane w ostatnich latach kwestie związane ze stosowaniem szeregu nowoczesnych technik biomedycznych. Jak podkreślił w wywiadzie dla R…

Euroazjatyzm – dzieje jednej idei
2013/1/19

Rozpad ZSRR zaowocował nie tylko szeregiem zmian systemowych, lecz także odrodzeniem rosyjskiej myśli historiozoficznej i geopolitycznej. Jednym z najbardziej interesujących i niosących za sobą poważne konsekwencje polityczne prądów myślowych ostatnich dw…

© Civitas Christiana 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej