Artykuły powiązane z tagiem komentarz

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Realnie Obecny
2024/5/30

Jeśli żyjemy tajemnicą realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jeśli przyjmujemy Go na Eucharystii i korzystamy z możliwości adoracji, to wtedy zapraszamy Chrystusa na procesję naszego życia i Boże Ciało trwa dla nas nieustannie.

Uroczystość Najświętszej Trójcy. Jeden w Trzech Osobach
2024/5/25

Moje miejsce, mój cel, moje powołanie i życie wieczne jest w Bogu. To wniosek i źródło ogromnego pocieszenia, w którym umacnia nas Duch Święty. Podobnie jak Bóg, nie możemy zamykać się w sobie i dostąpić zbawienia bez innych ludzi. Bóg zbawia nas we wspól…

VI Niedziela wielkanocna. Wzajemna miłość
2024/5/4

Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem! Jeżeli z miłości uczynimy Boga i postawimy go na wysokości, zaczniemy go czcić, wysławiać i oddawać mu hołd, będziemy jak poganie, którzy z wartości wyższej uczyniliśmy przedmiot uwielbienia.

V Niedziela wielkanocna. Oczyszczana latorośl
2024/4/27

Obraz analizowany w dzisiejszym fragmencie Ewangelii dostarcza nam nie tylko licznych implikacji dotyczących osobistej relacji uczeń–Mistrz, ale to także obraz Kościoła w jego rozwoju. Można powiedzieć, że im bliższa i mocniejsza relacja pomiędzy pojedync…

V Niedziela Wielkiego Postu: Moc przyciągania
2024/3/16

Krzyż i męka mogą odpychać, a nawet przerażać. Podświadomie lękamy się bólu, cierpienia, a tym bardziej śmierci. Jednakże Jezus ukazuje swoim działaniem, że tylko naśladowanie Go w braniu krzyża jest drogą wyzwolenia i jedyną, najbardziej skuteczną metodą…

IV Niedziela Wielkiego Postu: Światłość
2024/3/9

Niedziela radości i wesela – laetare – przybywa do nas z niezwykłą nowiną. Bóg posyła swego Syna nie po to, aby świat potępić, ale po to, aby go zbawić. Wiara w Syna Bożego przynosi uwolnienie od zła i grzechu, a sąd nie ma nic wspólnego z ludzkim wyobraż…

II Niedziela Wielkiego Postu: Powstać z martwych
2024/2/24

Jezus przygotowywał swoich uczniów na chwilę męki i swojej śmierci i zapowiadał swoje zmartwychwstanie, chociaż trudno było im to pojąć i zaakceptować.

I Niedziela Wielkiego Postu: Czas się wypełnił
2024/2/16

Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że zanim Jezus idzie głosi dobrą nowinę o nadejściu Królestwa Bożego, wcześniej zostaje przez Ducha wyprowadzony na pustynię. My także jesteśmy wezwani w okresie wielkopostnym, aby wyjść na pustynię, bo jest to warunkiem podj…

nieZwykły okres zwykły: Dotknął go
2024/2/9

Dostrzec tu możemy wielką odwagę człowieka chorego na trąd. Zaryzykował odrzucenie i napiętnowanie, tymczasem spotkał się z akceptacją, miłością i uzdrowieniem. Jezus złamał prawo i dotknął trędowatego, a przecież wcale tego nie musiał robić. Być może dl…

nieZwykły okres zwykły: Uzdrowienia
2024/2/2

Jezus nie stawiał warunków, nie wyznaczał ceny za swoje działania. Wszystko, czego doświadczali uzdrawiani ludzie, działo się z łaski Boga, z Jego miłości do człowieka. W Jezusie miłość Boga miała ludzkie oblicze.

nieZwykły okres zwykły: Nauka z mocą
2024/1/26

Efektem zdumienia słuchaczy i skuteczności nauki Jezusa w postaci uwolnienia opętanego jest rozszerzanie się wiadomości o Jezusie w całej krainie galilejskiej. To naturalny nośnik ewangelizacji. Tego samego doświadczamy i dziś, kiedy głoszona jest nauka J…

nieZwykły okres zwykły: Słowo
2024/1/19

Powołanie komunikowane jest słownie. Jezus mówi, a powołani odpowiadają idąc za Nim. Jezus sam jest Słowem, które zbawia. Dzisiejsza niedziela to już od kilku lat Niedziela Słowa Bożego. Mamy je usłyszeć, przyjąć i pójść za nim, a następnie głosić innym. …

nieZwykły okres zwykły: Znaleźliśmy Mesjasza
2024/1/12

Nie mają żadnych rozterek, ani problemu z tym, aby zostawić dotychczasowego nauczyciela i podążyć za wskazanym Mesjaszem. Oni wiedzą, na czym im najbardziej zależy i kogo szukają. Pragnęli znaleźć Mesjasza i Go znaleźli. A nam na czym zależy najbardziej? …

Niedziela Chrztu Pańskiego. Idzie mocniejszy
2024/1/6

W niedzielę chrztu Pańskiego widzimy postać Jana Chrzciciela, który pomimo popularności wśród ludu potrafi uznać swoją małość wobec Tego, którego nadejście zapowiada. Jan Chrzciciel mógłby przywłaszczyć sobie z łatwością niezasłużoną popularność Mesjasza,…

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Droga
2024/1/6

Postawa Mędrców zachwyca nas swoją wiernością umiejętności ludzkiego umysłu, który poznawszy prawdę, idzie jej śladem i za jej wskazówkami, wiele zwątpienia musiało im towarzyszyć podczas długotrwałej podróży do Betlejem, dokąd prowadziła ich gwiazda.

Pokój, a nie spokój
2024/1/1

Od wielu lat 1 stycznia, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju. W dzisiejszej uroczystości, to właśnie Maryja uczy nas, czym jest prawdziwy pokój i skąd go się czerpie.

Oto nadchodzi: Nadszedł
2023/12/23

W tym roku czwarta niedziela adwentowa łączy się z wigilią Narodzenia Pańskiego, a zatem Nadchodzący, jest już tak blisko, jak na wyciągnięcie ręki. Przyjmując Go do swojego serca dajmy sobie szansę na przemianę naszego życia.

Oto nadchodzi: Radujcie się
2023/12/15

Radość chrześcijańska to nie zwykła wesołość, ale rodzaj duchowego uniesienia pełnego nadziei, troski i miłości na widok Zbawiciela, który nadchodzi. Z takim przesłaniem w dzisiejszej ewangelii przybywa do nas Jan Chrzciciel, dający świadectwo o nadchodzą…

Oto nadchodzi: Głos na pustyni
2023/12/8

Dzisiejszy człowiek funkcjonuje w klimacie absolutnego przebodźcowania. Setki informacji, okoliczności życia i sytuacji stresujących wpływają na postrzeganie przez nas rzeczywistości. Czujemy się albo zagubieni albo, próbując wszystko trzymać pod kontrolą…

nieZwykły okres zwykły: Miłość samego siebie
2023/10/27

Jezus zapytany, jakie przykazanie jest największe, odpowiada bez żadnego wahania, że jest to przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tak jest w istocie, bo jak Jezus dopowiada, to na tym przykazaniu opiera się całe prawo i prorocy. Dlaczego zatem tytuł nini…

nieZwykły okres zwykły: Nie mieszać porządków
2023/10/21

Faryzeusze wcale nie chcieli odpowiedzi na pytanie, które zadali Jezusowi – czy należy płacić podatek Cezarowi. Mieszając porządek religijny z porządkiem świeckim, chcieli Jezusa pogrążyć. Nie udało im się, a my zyskaliśmy cenną wskazówkę, jak uniknąć tok…

nieZwykły okres zwykły: Nielogiczne odrzucenie
2023/10/13

Zachowanie pozostałej grupy zaproszonych gości, którzy pozabijali zapraszających ich służących, jest nie tylko szokujące, ale i nielogiczne. Przypowieść bowiem ma ukazać właśnie brak logiki tych, którzy odrzucają Królestwo Boże.

nieZwykły okres zwykły: Wydać owoc
2023/10/6

W tej przypowieści widzimy historię zbawienia. We właścicielu winnicy widzimy Boga, w winnicy widzimy naród wybrany. Bóg jest tym, który do swojej winnicy – Izraela, posyła nieustannie swoje sługi. Wielu z nich cierpiało prześladowania, jak chociażby Jere…

nieZwykły okres zwykły: Opamiętanie
2023/9/29

"To nie jest tylko historyczna rozmowa, zapisana na kartach Ewangelii, to także przestroga dla nas, ale i spora dawka nadziei. Nadziei, że nigdy nie jest za późno na opamiętanie."

nieZwykły okres zwykły: Przebaczenie
2023/9/15

Każdy z nas jest raniony przez innych i każdy z nas rani innych. Wynika to z naszej ludzkiej słabości. Św. Piotr pyta Jezusa – ile razy mam przebaczać, czy aż siedem razy? Jezus odpowiada, że nie siedem, a siedemdziesiąt siedem razy, co oznacza zawsze. Ni…

nieZwykły okres zwykły: Jak poganin i celnik
2023/9/8

Jezus mówi na temat zasad pouczenia braterskiego. Nie wolno nikogo odrzucić, jeśli nie da mu się wpierw szansy na poprawę. Najpierw musi nastąpić upomnienie w cztery oczy, później przy dwóch lub trzech świadkach, a na końcu upomnienie ze strony Kościoła. …

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Czuwanie
2023/8/31

Komentarz do Ewangelii z dnia 31 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Fasada
2023/8/30

Komentarz do Ewangelii z dnia 30 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wierność prawdzie
2023/8/29

Komentarz do Ewangelii z dnia 29 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Obłuda
2023/8/28

Komentarz do Ewangelii z dnia 28 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Mesjasz i Skała
2023/8/27

Komentarz do Ewangelii z dnia 27 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Brak wina
2023/8/26

Komentarz do Ewangelii z dnia 26 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Największe przykazanie
2023/8/25

Komentarz do Ewangelii z dnia 25 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Chodź i zobacz
2023/8/24

Komentarz do Ewangelii z dnia 24 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Udział w Królestwie Niebieskim
2023/8/23

Komentarz do Ewangelii z dnia 23 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Zwiastowania
2023/8/22

Komentarz do Ewangelii z dnia 22 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Bogaty młodzieniec
2023/8/21

Komentarz do Ewangelii z dnia 21 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wielka wiara
2023/8/20

Komentarz do Ewangelii z dnia 20 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Dzieci
2023/8/19

Komentarz do Ewangelii z dnia 19 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Jedno ciało
2023/8/18

Komentarz do Ewangelii z dnia 18 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: 77 razy
2023/8/17

Komentarz do Ewangelii z dnia 17 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Zachować kolejność
2023/8/16

Komentarz do Ewangelii z dnia 16 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Służebnica Pańska
2023/8/15

Komentarz do Ewangelii z dnia 15 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Nie dawać powodu do zwątpienia
2023/8/14

Komentarz do Ewangelii z dnia 14 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Ratuj!
2023/8/13

Komentarz do Ewangelii z dnia 13 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wiara, jak ziarenko gorczycy
2023/8/12

Komentarz do Ewangelii z dnia 12 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Odpłata
2023/8/11

Komentarz do Ewangelii z dnia 11 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Obumrzeć
2023/8/10

Komentarz do Ewangelii z dnia 10 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Roztropność
2023/8/9

Komentarz do Ewangelii z dnia 9 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Tonący rybak i frędzle
2023/8/8

Komentarz do Ewangelii z dnia 8 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Rozmnożenie
2023/8/7

Komentarz do Ewangelii z dnia 7 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Syn umiłowany
2023/8/6

Komentarz do Ewangelii z dnia 6 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Co ludzie pomyślą
2023/8/5

Komentarz do Ewangelii z dnia 5 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: U swoich
2023/8/4

Komentarz do Ewangelii z dnia 4 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Jednoczyć
2023/8/3

Komentarz do Ewangelii z dnia 3 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Piękno
2023/8/2

Komentarz do Ewangelii z dnia 2 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Dobre ziarno
2023/8/1

Komentarz do Ewangelii z dnia 1 sierpnia.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Najmniejsze ze wszystkich
2023/7/31

Komentarz do Ewangelii z dnia 31 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Skarb
2023/7/30

Komentarz do Ewangelii z dnia 30 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Racjonalizacja
2023/7/29

Komentarz do Ewangelii na sobotę 29 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Słowo wśród przeciwności
2023/7/28

Komentarz do Ewangelii na piątek 28 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Gnuśne serce
2023/7/27

Komentarz do Ewangelii na czwartek 27 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Kto ma uszy – niech słucha
2023/7/26

Komentarz do Ewangelii na środę 26 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Służyć
2023/7/25

Komentarz do Ewangelii na wtorek 25 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Znak Jonasza
2023/7/24

Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 24 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Królestwo w przypowieściach
2023/7/23

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 23 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Mario!
2023/7/22

Komentarz do Ewangelii na sobotę 22 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Więcej niż świątynia
2023/7/21

Komentarz do Ewangelii na piątek 21 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Przyjdźcie wszyscy
2023/7/20

Komentarz do Ewangelii na czwartek 20 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Syn znający Ojca
2023/7/19

Komentarz do Ewangelii na środę 19 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Biada
2023/7/18

Komentarz do Ewangelii na wtorek 18 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Miecz i rozłam
2023/7/17

Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 17 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Dlaczego mówisz nie wprost?
2023/7/16

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 16 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Rozgłaszajcie publicznie
2023/7/15

Komentarz do Ewangelii na sobotę 15 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Owca wśród wilków
2023/7/14

Komentarz do Ewangelii na piątek 14 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Bez podpórek
2023/7/13

Komentarz do Ewangelii na wtorek 13 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Moc, która się udziela
2023/7/12

Komentarz do Ewangelii na środę 12 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wynagrodzenie
2023/7/11

Komentarz do Ewangelii na wtorek 11 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Śmierć ujarzmiona
2023/7/10

Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 10 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Ukojenie dusz
2023/7/9

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 9 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wszystko ma swój czas
2023/7/8

Komentarz do Ewangelii na sobotę 8 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Moc akceptacji
2023/7/7

Komentarz do Ewangelii na piątek 7 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Ufaj synu
2023/7/6

Komentarz do Ewangelii na czwartek 6 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Strach przed zmianą
2023/7/5

Komentarz do Ewangelii na środę 5 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Bóg śpi
2023/7/4

Komentarz do Ewangelii na wtorek 4 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Święty niedowiarek
2023/7/3

Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 3 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Stracić, aby zyskać
2023/7/2

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 2 lipca.

Wakacyjne haiku z Ewangelią: Wiara poganina
2023/7/1

Komentarz do Ewangelii na sobotę 1 lipca.

nieZwykły okres zwykły: Smak życia
2023/2/3

Chrześcijanie mogą być w porażającej mniejszości, ale wystarczy, że będą słoni, że nie stracą właściwej im charyzmy, a i tak będą skuteczni w swych działaniach wobec świata.

3. Adwentowy Komentarz do Ewangelii
2021/12/12

Zapraszamy do wysłuchania rozważania dzisiejszej Ewangelii, prosto z Radomia!

Co się dzieje w naszym domu – na Ziemi?
2015/6/24

Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie Encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka

© Civitas Christiana 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Symbioza.net
Strona może wykorzysywać pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Warunki przechowywania i dostępu do cookies opisaliśmy w Polityce prywatności. Więcej